Jakie powinny być gogle ochronne?

Pracownicy muszą przejść odpowiednie szkolenie przed rozpoczęciem pracy, zapoznać się z zagrożeniami na jakie mogą natrafić oraz zapoznać się ze stosowanymi przez siebie środkami ochrony indywidualnej, jak np. gogle bhp. Aby okulary ochronne spełniały swoją funkcję, należy je dopasować do rodzaju wykonywanej pracy i związanych z nią zagrożeń. Na co zatem należy zwrócić uwagę?

Gogle ochronne i ich znaczenie

Ochrona oczu odgrywa bardzo ważną rolę dla podczas wykonywania jakiegokolwiek zawodu, ponieważ oczy są jednym z najważniejszych zmysłów. W miejscu pracy stosowane powinny być wysokiej jakości gogle ochronne, które często wymagane są przez przepisy BHP. Prawo wymaga od pracodawców stosowania środków ochrony indywidualnej w celu ograniczenia liczby wypadków w miejscu pracy, obrażeń i absencji. Wybrany model powinien być dostosowany do warunków panujących w obiekcie, charakteru pracy i występujących zagrożeń.

Utrata wzroku jest bardzo poważną chorobą i ma znaczący wpływ na wydajność pracy oraz funkcjonowanie w społeczeństwie. Co ciekawe, z gogli bhp korzystają nie tylko pracownicy fizyczni, ale także osoby pracujące laboratoriach. Okulary ochronne są jednym z niezbędnych elementów ochrony osobistej w pracy, dlatego zaleca się je każdemu bez względu na to, czy na danym stanowisku pracy występuje zagrożenie.

gogle ochronne

Gogle bhp sprawdzą się nie tylko w pracy

Okulary i gogle ochronne mają za zadanie chronić wzrok pracowników, którzy podczas pracy narażają oczy i inne części ciała. Przed wyborem okularów należy jednak zdawać sobie sprawę z zagrożeń występujących w pracy. Niebezpieczne warunki i substancje mogą spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie oczu. Niestety wypadki zdarzają się nie tylko w pracy, a niebezpieczeństwa czyhają także w domu i ogrodzie. Przykładem może być szlifowanie ścian i sufitów oraz inne prace remontowe, kiedy kawałki pyłu mogą spowodować poważny i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu.

Comments are closed.