Pulsoksymetr i jego działanie

Pulsoksymetr to narzędzie zapewniające pomiar saturacji krwi. Znajduje wykorzystanie u chorych z dolegliwościami układu oddechowego oraz krążenia, jednak okazuje się także szczególnie dobry w walce z COVID-19. Pulsoksymetr to narzędzie elektroniczne, jakie służy do zrobienia nieinwazyjnego wymiaru saturacji krwi, więc wysycenia jej tlenem. Mierzy ono stan zatrzymywania poprzez czerwone krwinki światła o rozmaitych długościach fal.

Pulsoksymetr – jak funkcjonuje?

pulsoksymetr

Po dobraniu miejsca na ciele, gdzie zostanie zlokalizowany detektor aparatu, zostanie on włączony. Jeżeli dłonie czy stopy są zimne, wcześniej należy je rozgrzać, by odnowić w kończynie dobry ruch krwi. Kiedy dłonie są przemarznięte krew przepływa wolniej, natomiast to może być powodem zafałszowania uzyskanych rezultatów. Podczas oznaczania wysycenia tlenem hemoglobiny krwi arterialnej stosuje się zasadę spektrofotometrii transmisyjnej. Wydawane światło jest w pewnym stopniu zatrzymywane poprzez krew znajdującą się w naczyniach krwionośnych.

Pulsoksymetr – wykorzystanie

Pulsoksymetry są stosowane zwłaszcza na oddziałach ratowniczych, oddziałach intensywnej terapii, na salach operacyjnych i w karetkach pogotowia m.in. do sprawdzania stanu chorego w wypadku komplikacji z oddychaniem i podczas oraz po skończeniu znieczulenia ogólnego. W szpitalach stosuje się zwykle większe narzędzia aniżeli modele kieszonkowe, by sprawdzać natlenowanie krwi nie jedynie z palca, jednak również z płatka ucha. Większe modele mają więcej funkcji.

Pulsoksymetr – kiedy jest niezbędny?

W czasach przedcovidowych pulsoksymetry stosowane były przede wszystkim w instytucjach zdrowia, w karetkach oraz u sportowców zawodowych. Pomiar saturacji jest ważnym badaniem badawczym u chorych z objawami niewydolności oddechowej, natomiast również w wypadku zagrożenia jej wystąpienia.

Comments are closed.