Pulsoksymetr – co to jest i jak czytać wyniki?

To drobne urządzenie, często wykorzystywane w ratownictwie medycznym oraz w szpitalach, szczególnie na oddziałach typu SOR. Wykorzystywane jest do monitorowania wysycenia krwi tlenem oraz tętna. Ze względu na swoje rozmiary i dostępność pulsoksymetr może służyć także do użytku domowego. Natomiast jak dokładniej czytać liczby z monitora?  O tym poniżej. 

Normy saturacji 

Kiedy spojrzy się na ekran urządzenia, na start widzi się dużą liczbę podpisaną SpO2. Jest to wskaźnik pulsoksymetrii, czyli innymi słowy – saturacji. Liczba ta powinna wahać się między 93 a 100%, przy czym to, czy obecnie ktoś ma wyższy lub niższy wynik, jest zależne od wielu czynników, np.: 

  • chorób współistniejących 
  • wysiłku fizycznego 
  • wysokości n.p.m 
  • wieku 
  • wdrożonej tlenoterapii 
pulsoksymetr

Jeśli pomimo wszelkich wskazań do prawidłowej saturacji osoba a wynik 92% lub niższy – należy wezwać zespół ratunkowy, gdyż jest to stan zagrażający zdrowiu i nawet życiu. Jednak należy uważać i nie podejmować pochopnie decyzji o dzwonieniu pod numer alarmowy. Istnieją przypadki, kiedy to niski wynik tego wskaźnika będę prawidłowy dla konkretnego przypadku, np. ludzie z obturacyjną chorobą płuc (POChP) będą miały naturalnie niższe wysycenie krwi tlenem niż zdrowe osoby. 

Normy tętna 

Kolejną, mniejszą rozmiarowo liczbą, którą można znaleźć na pulsoksymetrze będzie puls, czyli częstość uderzeń serca na minutę. Tutaj również mogą występować odchylenia od norm. Dla przykładu w nocy podczas snu serce człowieka bije wolniej niż w trakcie dnia. Przyjmuje się jednak, że tętno powinno wynosić od 60 do 100 ud/min. Jeśli serce bije szybciej, mówi się tu o tzw. tachykardii, która naturalnie występuje np. po wysiłku fizycznym, w trakcie stresu czy dużych emocji. Idąc w drugą stronę – poniżej 60 uderzeń występuje bradykardia. Żadna z opisanych sytuacji nie zagraża życiu, natomiast jeśli osoba ma stale bardzo niskie, bądź wysokie tętno, wtedy warto udać się do lekarza specjalisty. 

Comments are closed.